Lebesby kommune

Nye industriområder i Lebesby kommune

Næringsarealer i ny arealplan

Lebesby kommune har nå rullert areal- og kystsoneplanen. Det er satt av arealer til oppdrett og taredyrking i sjø, i tillegg til store arealer på land som kan egne seg til landbasert oppdrett, kraftkrevende industri og ellers andre industriformål.

Vi setter stor pris på å komme i kontakt med aktører som kan være interessert i aktivitet i dette fantastiske området!

Ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende prat:

Toril Svendsen , Næringskonsulent
toril.svendsen@lebesby.kommune.no / 97 99 09 04
Harald Larssen, rådmann
radmann@lebesby.kommune.no / 95 89 95 85
Sigurd Rafaelsen, ordfører
sigurd.rafaelsen@lebesby.kommune.no / 41 52 67 60

Tlf sentralbord: 97 99 09 00

Om Lebesby kommune

  • Lebesby er Norges 8. største kommune i areal og omkranser vakre Laksefjorden.
  • Det er lokal kraftproduksjon fra vind- og vannkraft og Statnett planlegger ny 420 kV linje inn til området
  • Her finnes allerede to store settefiskanlegg - som benytter avansert RAS-teknologi - og flere lokaliteter for oppdrett
  • Det er kort vei til en av landets lengste rullebaner, Banak lufthavn i Lakselv
  • I kommunesenteret Kjøllefjord er det i hovedsak tradisjonelt fiske og fiskeindustri samt handel- og servicenæring

Se kommunens arealplan på våre nettsider
Se kommunens arealplan på NOIS

Bilder av våre områder