Lebesby kommune

Kunessletta industriområde i Lebesby kommune

Om Kunessletta industriområde

Kunessletta ligger ved Kunes langs Rv 98. Det er 90 km til Lakselv og Banak lufthavn.

Området på 392 daa er regulert til næringsbebyggelse i ny arealplan og er godt egnet for landbasert oppdrett, fiskeri og annen maritim virksomhet.

Vi setter stor pris på å komme i kontakt med aktører som kan være interessert i aktivitet i dette fantastiske området!

Ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende prat:

Toril Svendsen , Næringskonsulent
toril.svendsen@lebesby.kommune.no / 97 99 09 04
Harald Larssen, rådmann
radmann@lebesby.kommune.no / 95 89 95 85
Sigurd Rafaelsen, ordfører
sigurd.rafaelsen@lebesby.kommune.no / 41 52 67 60

Tlf sentralbord: 97 99 09 00

Om Lebesby kommune

  • Lebesby er Norges 8. største kommune i areal og omkranser vakre Laksefjorden.
  • Det er lokal kraftproduksjon fra vind- og vannkraft og Statnett planlegger ny 420 kV linje inn til området
  • Her finnes allerede to store settefiskanlegg - som benytter avansert RAS-teknologi - og flere lokaliteter for oppdrett
  • Det er kort vei til en av landets lengste rullebaner, Banak lufthavn i Lakselv
  • I kommunesenteret Kjøllefjord er det i hovedsak tradisjonelt fiske og fiskeindustri samt handel- og servicenæring

Se kommunens arealplan på våre nettsider
Se kommunens arealplan på NOIS