Lebesby kommune

Skjånesodden industriområde i Lebesby kommune

Om Skjånesodden industriområde

Skjånesodden ligger ved fylkesvei 888 like utenfor tettstedet Lebesby. Det er 140 km til Lakselv og Banak lufthavn.

Området på 350 daa er regulert til næringsbebyggelse i ny arealplan og er godt egnet for landbasert oppdrett, fiskeri og annen maritim virksomhet.

Vi setter stor pris på å komme i kontakt med aktører som kan være interessert i aktivitet i dette fantastiske området!

Ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende prat:

Toril Svendsen , Næringskonsulent
toril.svendsen@lebesby.kommune.no / 97 99 09 04
Harald Larssen, rådmann
radmann@lebesby.kommune.no / 95 89 95 85
Sigurd Rafaelsen, ordfører
sigurd.rafaelsen@lebesby.kommune.no / 41 52 67 60

Tlf sentralbord: 97 99 09 00

Om Lebesby kommune

  • Lebesby er Norges 8. største kommune i areal og omkranser vakre Laksefjorden.
  • Det er lokal kraftproduksjon fra vind- og vannkraft og Statnett planlegger ny 420 kV linje inn til området
  • Her finnes allerede to store settefiskanlegg - som benytter avansert RAS-teknologi - og flere lokaliteter for oppdrett
  • Det er kort vei til en av landets lengste rullebaner, Banak lufthavn i Lakselv
  • I kommunesenteret Kjøllefjord er det i hovedsak tradisjonelt fiske og fiskeindustri samt handel- og servicenæring

Se kommunens arealplan på våre nettsider
Se kommunens arealplan på NOIS